Inicjatorem Grupy Medytacji Chrze¶cijańskiej przy Klasztorze OO.Jezuitów w Poznaniu był O.Andrzej Harden SJ. Pierwsze spotkanie odbyło się 29 listopada 2005 r. Opiekował się on t± grup± do wrze¶nia 2009 r.

   Obecnie Grupa pozostaje bez opiekuna duchowego.

 

   

 


Strona istnieje od: 11.11.2006r.

webmaster: Piotr Spurtacz
[email protected]
Valid XHTML 1.0 Strict