Inicjatorem Grupy Medytacji Chrześcijańskiej przy Klasztorze OO.Jezuitów w Poznaniu był O.Andrzej Harden SJ. Pierwsze spotkanie odbyło się 29 listopada 2005 r. Opiekował się on tą grupą do września 2009 r.

   Obecnie Grupa pozostaje bez opiekuna duchowego.

 

   

 


Strona istnieje od: 11.11.2006r.

webmaster: Piotr Spurtacz
[email protected]
Valid XHTML 1.0 Strict