Jesteśmy grupą katolików, którzy na drodze medytacji chrześcijańskiej, odpowiadamy na zbawcze zaproszenie ze strony Pana Boga do wejścia z Nim w głęboką komunię. Modlitewne trwanie w miłosnej, adoracyjnej, milczącej obecności wobec Stwórcy jest dla nas kluczowym pragnieniem. Otwieramy się w ten sposób na działanie Bożej łaski, zdając sobie jednocześnie sprawę, że przekracza ona wszelkie metody życia duchowego pielęgnowane przez człowieka.

Szczególnie bliska jest nam tradycja Modlitwy Jezusowej, której korzenie sięgają Ojców Pustyni. Istota tej praktyki polega na regularnym powtarzaniu w rytm oddechu modlitwy zawierającej imię Najświętszego Zbawiciela. Natchnieniem są dla nas słowa pierwszego pustelnika, św. Antoniego, który powiedział: "Zawsze powinniście oddychać Jezusem", a także słowa słynnego nauczyciela duchowego z klasztoru synajskiego św. Jana Klimaka: "Niech pamięć o Jezusie złączy się z twym oddechem, a wtedy poznasz pożytek wewnętrznego wyciszenia".

Jesteśmy przekonani, że medytacja chrześcijańska w tradycji Modlitwy Jezusowej stanowi odpowiedź dla wielu ludzi spragnionych pogłębienia modlitwy, przygniecionych zarazem codziennym tempem życia. Mówimy: zatrzymaj się, wybierz spokojne miejsce, usiądź nieruchomo na ziemi, krześle lub w ławce kościoła, znajdź swój oddech i skojarz z nim słowo modlitwy, powtarzaj je nieustannie. Niech modlitwa osadzi się w twoim sercu i tak trwaj przed Bogiem. Z czasem stanie się ona rdzeniem twojego życia, punktem orientacyjnym, który będzie przypominał, dokąd ostatecznie zmierzasz podczas ziemskiej wędrówki.

Od listopada 2005 r. - tj. z chwilą przybycia do Poznania o. Andrzeja Hardena SJ - spotykamy się na regularnej praktyce modlitwy w tutejszym klasztorze jezuitów. Tworzymy w ten sposób poznański ośrodek medytacji chrześcijańskiej, który jest otwarty dla każdego człowieka dobrej woli. Wraz z opiekunem duchowym, o. Andrzejem Hardenem otrzymaliśmy aprobatę i specjalne błogosławieństwo od ks. abpa Stanisława Gądeckiego. W piśmie z dn. 30 grudnia 2005 r. skierowanym na ręce o. Andrzeja, Metropolita Poznański wyraził radość z powstania grupy medytacyjnej, która "wychodzi naprzeciw duchowym potrzebom naszych czasów".

Wcześniej, wielu z nas związanych było - i nadal te więzi pielęgnujemy - z klasztorem benedyktynów w Lubiniu, gdzie o. Jan Bereza przez kilkanaście lat prowadził regularne spotkania medytacyjne. Obecnie jego dzieło kontynuuje br. Maksymilian Nawara OSB.

W dniach 1 - 3 maja 2006 r., poznański ośrodek współorganizował przyjazd do stolicy Wielkopolski, o. Laurence`a Freemana OSB - założyciela Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej. O. Freeman poprowadził w klasztorze jezuitów cykl konferencji i medytacji. Dla wielu uczestników był to czas szczególnej inspiracji, by kroczyć do Boga na ścieżce medytacji chrześcijańskiej.

Św. Paweł napisał w Liście do Rzymian: "Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana (14, 7). Poznański ośrodek medytacji chrześcijańskiej jest przede wszystkim dla Pana, a w Panu... dla Ciebie, który czytasz te słowa i odczuwasz pragnienie trwania przed Bogiem w ciszy. Znalazłeś dobre miejsce.

Dariusz Hybel

Strona istnieje od: 11.11.2006r.

webmaster: Piotr Spurtacz
[email protected]
Valid XHTML 1.0 Strict